hvv hvv THEMA Water Je hebt water nodig om te leven. Je kan een paar weken blijven leven zonder te eten, na drie dagen zonder drinken ga je dood! Zit je in de felle zon, dan kan je al sterven na een paar uur. Hoeveel water je precies nodig hebt, hangt af van je gewicht, van de warmte en of je veel beweegt of stil zit. Wat kan jij doen om geen water te verspillen? - Niet te lang in de douche (Jens – ’t Pleintje – 4de leerjaar) In ontwikkelingslanden zijn drinkwater, propere toiletten, douches en wasbakken net zo belangrijk als bij ons. Door vies water en vuile WC’s kunnen mensen ziek worden en dood gaan. Mensen die ziek zijn kunnen ook niet werken en geen geld verdienen. Unicef probeert hier te helpen. Wereldwijd  leven 400 miljoen kinderen zonder genoeg schoon drinkwater en sanitair. Dat is ongeveer 1 kind op 5. Elke dag sterven 4000 kinderen door de gevolgen van vervuild water. Het is wel al een stuk beter dan vroeger. In 1980 stierven nog dubbel zoveel kinderen door vervuild water. Nu hebben 83% op de wereld voldoende drinkwater. Als er een ramp is, een aardbeving of een overstroming zorgt Unicef voor waterzuiveringspillen, watertanks en toiletten. Zo voorkomen ze dat honderden mensen ziek worden.