hvv hvv Ni hao (hallo), Ik heet Ming. Vandaag vieren wij Zhoniqjue jie, het maanfeest of midherfstfeest. Dan maken of kopen wij lampionnen en gaan in optocht door de straten. We eten ook lekkere maankoeken. Overal ter wereld wordt er gefeest. Feesten schept een band over de culturen heen. Waarom eens niet een ander feest ergens ter wereld in de kijker zetten in onze klas? Doel van dit thema is jongeren een open en positieve blik op de wereld aan te bieden, hen plezier te laten ondervinden in het ontdekken van andere culturen en hen laten ervaren dat het Zuiden in vele opzichten verweven is met ons leven. Mondiale vorming is dan ingebed in een hele sfeer van openheid en betrokkenheid op de wereld. Een eerste feest dat we nader hebben besproken, is het maanfeest. Dit festival in China en Vietnam valt altijd op de vijftiende dag van de achtste maand volgens de maankalender. Bij ons valt deze dag in september of oktober. De volgende rituelen horen bij het maanfeest - Ceremonie voor de maan - Het eten van maankoeken (t’uan yuan ping) - Het eten van ronde vruchten - Verhaal van Chang E - Optocht van kinderen met lampionnen - Een barbecue of picknick buiten in volle maan - Branden van wierrook - Lampionnen en kaarsjes in en rond het huis - Drakendans (de draak is het symbool van voorspoed en een lang leven) - Schrijven van gedichten over de maan Daarom kregen de kids als opdracht een elfje over de maan te schrijven.