hvv Haai kidz, Jullie hebben de keuze gemaakt om zedenleer te volgen. In de les leren we van alles over onszelf en over wat de mensen denken en doen. We proberen het samen zo plezierig mogelijk te maken. Er zijn ook veel mensen die geloven dat er iemand is die alles wat er op de wereld bestaat gemaakt heeft, en die noemen ze god. Volgens gelovige mensen heeft god vroeger, lang geleden – zo zeggen ze- profeten naar de aarde gestuurd om mensen over hem te vertellen en hen te leren hoe ze goed moeten leven. Wij geloven niet dat god alles gemaakt heeft. Wij menen dat onderzoekers (wetenschappers en professoren) bewijzen hebben gevonden om aan te nemen dat de aarde ontstaan is na een grote ontploffing in de ruimte. Dat alle levende dingen langzaam ontstaan zijn en geleidelijk veranderd (geëvolueerd) zijn. Sommige soorten zijn uitgestorven en nieuwe zijn ontstaan. Wij vinden ook dat mensen zelf  moeten nadenken over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of niet doen, hoe ze op een fijne manier met elkaar kunnen leven. Iedereen heeft een teken/symbool. Het teken van zedenleer is de fakkel. Een fakkel geeft licht en warmte. Licht is mooi, je kunt er mee zien in het donker. Je hebt zelf verstand om na te denken. Dat is jouw licht. Je kunt er mee zoeken naar wat waar en goed is. We leren denken, zeggen en doen zoals we zelf willen. Maar…we doen andere mensen geen pijn!. Zo groeien wij tot vrij-zinnige mensen met een warm hart voor iedereen.