Lentefeest

Vrijzinnigen zijn individualisten.
Sommigen onder hen hebben geen enkele behoefte aan specifieke feesten of rituelen; anderen beschouwen dit wel als een noodzaak. Voor deze tweede categorie, waar wij een belangrijk deel van de ouders van onze leerlingen bijrekenen, moet er een invulling gegeven worden aan hun wens om vrijzinnige mijlpalen voor hun kinderen uit te zetten.

De leermeesters NCZ
organiseren de feesten voor kinderen van de lagere school. De overige plechtigheden, die ook tot onze levensbeschouwing kunnen behoren, laten we over aan de Centra voor Morele Dienstverlening. Deze Centra verzorgen in hoofdzaak uitvaartplechtigheden. Wij hebben het geluk dat de feesten, die ons aanbelangen van een meer vrolijke aard zijn.

Het Lentefeest en het Feest van de Vrijzinnige Jeugd
moeten in de eerste plaats beschouwd worden als overgangsrituelen. Dergelijke rituelen zijn van elke cultuur en van alle tijden. Het is dus logisch dat een groot aantal vrijzinnigen de wens uitdrukt dat er voor hun kind een passend feest georganiseerd wordt.

Met het lentefeest
zetten 6-jarigen op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij en daar zijn de eerste levensjaren en ook de eerste levensvragen. De overstap naar de grote school is gezet. De 6-jarigen hebben niet alleen leren rekenen, lezen en schrijven; ze hebben ook al een heel jaar moraal gevolgd en daar geleerd dat er nog andere dingen zijn die ze moeten kennen, zoals: “ waarom je ook eens iets voor iemand anders moet doen, waarom je niet zomaar moet geloven of doen wat anderen je zeggen…”

Door samen het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd te vieren laten kinderen, jongeren en volwassenen elkaar zien dat ze niet alleen staan met hun humanistisch-vrijzinnige overtuiging. Duizenden andere jongeren en volwassenen streven een zelfde ideaal na: leven in een rechtvaardige, verdraagzame maatschappij waarin vrijheid en respect belangrijke waarden zijn. Een maatschappij waarin opgelegde waarheden geen plaats hebben en waarin je het recht hebt om alle dingen rondom je in vraag te stellen.

Beide feesten worden georganiseerd door Vrijzinnig Willebroek en de leerkrachten moraal.