Historiek

Het gebeurde in het jaar 1963. Een groep vrijzinnige militanten kwam samen in restaurant “Egmont” en hield het toenmalige Humanistisch Verbond (H.V.) en de Oudervereniging voor de Moraal (OVM) boven de “doopvont”.                    
In aanwezigheid van het vrijzinnig (!) schepencollege (burgemeester Van Winghe en schepenen Adriaenssens, De Cock en Janssens) werden de eerste voorzitters aangeduid :


Dr André Dezaeger voor het H.V. en Louis Van Frausum voor de OVM.


Het jaar nadien – 1964 – gingen de ACTIVITEITEN pas goed van start :
het 1ste Feest van de Vrijzinnige Jeugd was geboren en werd uitbundig gevierd in de raadszaal van het Gemeentehuis.

Traditionneel wordt dit feest gehouden op de tweede zaterdag van Mei. Naargelang het aantal feestelingen en het belang van deze gebeurtenis groeiden, werden meerdere locaties aangedaan : twee KTA-scholen, sporthal “De Wip”, Casino, Volkshuis om uiteindelijk te belanden in de Gemeentelijke Feestzaal

(soms ook nog niet groot genoeg !)


De vrijzinnige kip begon ook eieren te leggen : de VERENIGING voor CREMATIE, de HUMANISTISCHE  JONGEREN, het LAÏCISEREND CENTRUM en later de VAERTGEUS (vereniging van afgestudeerden aan de VUB), de GRIJZE GEUZEN en  WILEMO    (Willebroekse leraars en leerlingen Moraal)


Om die eierkorf op te smukken werd in 1999 besloten alle kernen onder te brengen onder één struise moederkloek VRIJZINNIG  WILLEBROEK” genaamd !
Na méér dan 45 jaar staan er nog altijd enkele pioniers van het eerste uur op de bres : Dr André Dezaeger (nu voorzitter Grijze Geuzen) en Staf Van Landeghem (algemeen penningmeester)


VERGADEREN ?

Ja, de verschillende besturen kwamen samen op meerdere plaatsen. De meest originele was in den beginne ongetwijfeld de keuken van Café “Taxi Charel” voor HV-OVM en de vrolijk beschilderde garage van die zelfde herberg voor de Hum. Jongeren.
Later sloegen we gedurende een aantal jaren onze tenten op bij “Den Dave” om uiteindelijk te belanden, via de kelder “Luna Rossa” op de zolder van het C.C. “De Ster”; daar in het kasteel “Bel-Air” worden de meesten van onze activiteiten ontplooid.


Waarom nog geen VOC (vrijzinnig Ontmoetingscentrum) ?
Om twee redenen :

Gedurende jaren hebben meerdere vrienden (-innen) aan de kar getrokken.

Uiteindelijk vindt de aandachtige lezer alle recente informatie over wat, wie en hoe op de plaats “KERNEN” in deze website.