Feest van de Vrijzinnige jeugd

Overgangsfasen zijn belangrijke momenten in een mensenleven.
Voor 12-jarige pubers staat de overstap naar de grote school voor de deur.

Dat betekent ook meteen een kennismaking met de wijdere wereld:

Deze overgangsmomenten worden gevierd met een groot groepsfeest, het Feest van de Vrijzinnige Jeugd (FVJ). Dit feest wordt lokaal georganiseerd door de Oudervereniging voor Moraal en de leerkrachten niet-confessionele zedenleer.
Het is een gebeurtenis die we samen willen vieren met mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vrienden…

Gedurende het schooljaar belichten we tijdens de lessen zedenleer verschillende thema’s. Zo werken we rond:

Elk jaar opnieuw kiezen we een bepaald onderwerp, dat verder wordt uitgediept en gebruikt wordt als thema voor het FVJ. Samen met de kinderen groeien we hier naartoe.
Het feestmoment kadert -als activiteit- in een vrijzinnig opvoedingsproces dat zowel thuis, als in de lessen zedenleer gevoed wordt.

49e Feest van de Vrijzinnige jeugd Willebroek 2013

(onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw en de Vrije Universiteit Brussel )


zaterdag 4 mei 2012 in de Gemeentelijke Feestzaal van Willebroek