Een iodium-pil voor elke Belg.
We worden stilaan en stoemelings voorbereid op het radioactief incident dat zich wel eens zal voordoen (scheurtjesreactoren van Tihange 2 en Doel 3, radioactief afval transport of misschien toch ergens een verdwaalde atoombom – er zijn er genoeg om de ganse aardkloot naar de maan te helpen). Terwijl de F-16’s direct moeten vervangen worden, gaat men er van uit dat de kerncentrales best nog wat onrust onder de bevolking mogen stoken. Door terugkerende incidenten en de daaruit voortvloeiende noodstops voelen miljoenen mensen in ons land en ook daar buiten zich bedreigd. Maar geen nood : elk Belgisch gezin krijgt – gratis – een Iodium-pil.  Er is gelukkig geen echte rush geweest om deze pillen in huis te halen; ze zijn in feite bedoeld voor kinderen en zwangere vrouwen. Boven de 40 jaar wordt de inname niet aangeraden. Op welk tijdstip moeten ze genomen worden: 2 uur voor een radioactief ongeval …..! en dan alle deuren en vensters sluiten en binnen blijven. Schuilen is belangrijk, vooral als je je in een zone van 20 km. rond een nucleaire site bevindt. Vermits het stabiele iodium een medicijn is, is het aangeraden uw huisarts te raadplegen …..! Begrepen ???