Hij was en is wereldberoemd door zijn chansons – zoals ‘La Bohème’; hij overleed op 1 oktober ’18 op 94 jarige leeftijd. Hij had de Armeense en Franse nationaliteit. En daar wil ik het over hebben. Charles was het zoontje van twee immigranten/vluchtelingen. Wat waren ze nu echt ? Ze waren op de vlucht voor de Armeense genocide van 1915. Dus waren het vluchtelingen en geen immigranten. Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn: vluchtelingen zijn zij die uit hun land gaan lopen voor oorlog, natuurramp of vervolging van hun ras, religie of lidmaatschap van een bepaalde sociale /politieke groep. De (im)migrant is hij die zijn land verlaat om economische of klimatologische reden. Beide termen worden wel door elkaar ge(mis)bruikt en mensensmokkelaars maken dat onderscheid helemaal niet: vluchtelingen en migranten worden voor de oversteek van de Middellandse zee in dezelfde gammele bootjes gepropt. Charles Asnavour wist het ook niet goed en componeerde in 1954 één van zijn 1000 bekende liedjes: ‘Les Emigrants’:                     Comment crois-tu qu’ils sont venus ?                     Ils sont venus, les poches vides et les mains nues                     Pour travailler à tours de bras                     et défricher un sol ingrat. Men beweert dat we overspoeld worden door vluchtelingen, dat ze ons werk afnemen en onze uitkeringen inpikken en dat ze onze Westerse waarden niet delen. Er zijn momenteel 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, natuurrampen of vervolging. Toch worden er 86 % van deze mensen opgevangen in hun buurlanden – meestal zelf ontwikkelingslanden. In de top drie van deze opvanglanden staan Libanon, Pakistan en Turkije. De E.U. neemt slechts 4 % voor zijn rekening. Ze nemen meestal het werk over van jobs die de Belgen niet willen doen. Sociale uitkeringen kunnen ze krijgen met dezelfde voorwaarden als de onze: wachttijd en verplichte bijdrage betalen en ze zullen uiteindelijk mee betalen voor onze sociale zekerheid en onze pensioenen.  Dat ze onze ‘Westerse waarden’ niet zouden delen is al een even groot misverstand: uit een Duits onderzoek blijkt dat 96 % van de vluchtelingen onze democratie, mensenrechten en vrije verkiezingen het beste politiek systeem vinden, een stuk hoger dan de Duitse bevolking zelf. De gelijkheid van mannen en vrouwen vindt 93 % van de vluchtelingen evident. Helaas zijn het die 7 % tegendraadsen die het nieuws en de media halen. Even terug naar onze Charles: klein, bescheiden, met een rauwe stem (hij miste een stemband) heeft hij onze jeugd beïnvloed met zijn schitterende chansons. Hij was een model- refugee/migrant. En zo zijn er velen: Pablo Picasso ging lopen voor het Franco-regime, Marie Curie verliet het bezette Polen, Igor Stravinsky emigreerde naar Parijs, Sergej Rachmaninov verhuisde naar de US, enz. Ik wil niet beweren dat alle vluchtelingen genies zijn, maar laten we toch het nodige respect opbrengen voor deze en alle mensen: wij vrijzinnig-humanisten hebben het hart op de juiste plaats. Met nog even Charles Aznavour: “FOR ME, FORMIDABLE” Bronnen: Vluchtelingenwerk Vlaanderen en S-Plus.
Wie is Charles Aznavour