De Exoten rukken op ! Neen, het gaat niet over de instroom van allochtonen en klimaatvluchtelingen. Er is wel iets zeer vreemd aan de hand. Iedereen kon het de voorbije weken vernemen langs de media. Hier enkele voorbeelden : De Monsterwesp in Vlaanderen. Al ziet deze Aziatische variant er bijna hetzelfde uit als onze inheemse bij, is ze toch bijzonder agressief. Dit venijnig beestje gaat de laatste tijd onze honingbijen te lijf, doodt ze en eet ze op. Er is wel degelijk een verschil tussen onze inheemse en de Aziatische ‘hoornaar’: de Aziatische heeft zwartgele pootjes en onze inheemse heeft rode pootjes. Momenteel zijn het vooral Frankrijk en Griekenland die deze lastige beestjes over de vloer – of liever over de bijenkorven krijgen. Door de klimaatopwarming verwachten we deze soorten binnenkort ook in de Lage Landen. Wees dus alert want de monsterwesp is al gesignaleerd. De Tijgermug is ook bij ons in opmars en die brengt ziekten mee. Op zich is een Tijgermug niet gevaarlijk, buiten een stevige prik. Ze wordt wel hinderlijk als ze eerst besmette personen heeft gestoken en zo tropische ziekten gaat overbrengen, zoals zika, chikungunya en dengue nu al in Frankrijk en het west-nijlvirus en malaria in Griekenland. Deze exotische steekmuggen zijn al wel waargenomen in onze contreien maar de larven en eitjes kunnen onze winters niet overleven. Als evenwel door de opwarming van het klimaat hier nauwelijks winters zullen voorkomen, dan wordt de kans voor Tropische ziekten wél reëel. In ons land is er al een project (MEMO: Monitoring van Exotische Steekmuggen in België) opgericht om deze mug op te sporen en te bestrijden.  Sinds de verwoestende tsunami in Japan, in 2011, zijn een groot aantal Japanse Exoten aan land gegaan op de westkust van de Verenigde Staten. Vooral plastic resten zijn een broedplaats voor een enorme soortenrijkdom: het gaat van kleine stukken plastic tot boeien en complete scheepsrompen. Ze drijven gedurende jaren tot 7000 km. ver en zitten vol exotische dieren: veel soorten mosselen, kreeftjes, wormen en enkele vissoorten die in de Amerikaanse wateren niet voorkomen. Er zijn zo maar eventjes 300 diersoorten op de VS kusten aangespoeld. De tsunami van 2011 was een uitzonderlijke natuurramp, maar ook de 10 miljoen ton plastic dat jaarlijks in de oceanen verdwijnen zijn de ideale surfplank voor migrerende soorten om onderweg de hele aardbol te bezetten. Ook het mondiale containervervoer, de stijging van de zeespiegel en de klimaatverandering hebben op korte tijd voor een nog nooit geziene verspreiding van honderden exoten tot gevolg.