HUMANISTISCH VERBOND – Willebroek hield open deurdag  HVV netvoorbij
Op zondag 21 oktober hield het HV een ‘Open Deur Dag’ in het Centrum Jan Van Winghe.  Dat gebeurde in het kader van het evenement “Da’s wa’k (niet) geloof !”. Belangstellenden kregen de gelegenheid een keuze te maken uit 3 kerken (Rooms-Katholiek, Evangelisch en Protestants) 3 moskeeën ( 2 Marokkaanse en 1 Turkse) en de Atheïsten van het HV. Andersgelovigen vielen wel uit de boot of de ark :  Animisten, Boeddhisten, Hindoes, Aanhangers van het ‘Vliegend Spaghetti Monster’, enz. Onze stand had zeer veel bijval. Ongeveer 50 bezoekers van diverse pluimage deden een gebaar van interesse – of was het omdat de bar van ‘De Wereldwinkel’ open was ? Scouts in uniform, KAV vrouwen, een eenzame Marokkaanse Berbervrouw in djellaba en veel Grijze Geuzen. Wij waren in elk geval zeer tevreden en danken het ‘huis van de mens’ Mechelen en Oxfam Willebroek voor de ondersteuning.