Je krijgt binnenkort van ons een klassieke brief met o.a. een vraag jouw lidmaatschap van 10,00€ per lid voor 2013 over te schrijven op de Argenta- rekening : BE03 9730 6712 9084 van Vrijzinnig Willebroek.(ledenrekening)!! Hou dus geen rekening met het overschrijvingsformulier voor Vrijzinnig Mechelen dat weer als bijvoegsel in de vorige “Schakel” zat.!! Het lidmaatschap van Vrijzinnig Willebroek geeft recht op : onze plaatselijke dienstverlening oegang tot de activiteiten van alle kernen reductie op onze betalende activiteiten (zo aangekondigd) abonnement op ons ledenblad “ De Schakel”(i.s.m. Mechelen) idmaatschap bij de overkoepelende (nationale) organisatie Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) Coördinator ledenadministratie “Vrijzinnig Willebroek” Frans van den Bergh – Nieuw Sloten  60  2830 Blaasveld Tel/Fax : 03-827.96.39 E-mail : fr.vandenbergh@skynet.be
Vernieuwing lidmaatschap 2013