wilemo
Meer dan ooit zijn de levensbeschouwelijke vakken een middel om kinderen en jongeren te stimuleren in hun groei naar volwassenheid met respect en verdraagzaamheid voor anderen. 
Zedenleer is een noodzakelijke oefenplaats voor humanisme, pluralisme en zingeving.
Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens, de samenleving en de wereld.

Niet-confessionele zedenleer is een moraal die NIET steunt op een godsdienst, noch op een dogma, noch op een doctrine.
Wij vertrekken vanuit vrij onderzoek, houden rekening met de wetenschap, met de feiten en de ratio.

wat doen we in de klas?
Het welbevinden van de leerling staat centraal 
Ons symbool is de fakkel die de mensen helpt zoeken naar wijsheid, schoonheid en kracht
Er is een officieel leerplan:
via diverse werkvormen en thema’s worden procesdoelen nagestreefd.
Tegen het einde van de basisschool zijn de kinderen vertrouwd met een aantal elementaire
begrippen:

 • democratie

 • verdraagzaamheid

 • solidariteit

 • seksualiteit

 • oorlog en vrede

 • godsdiensten

 • geloof en bijgeloof,…

kinderen....

 • moeten kansen krijgen, eigen gedachten en gevoelens hebben

 • moeten blij gemaakt worden met een sfeer, met vormen van samen-zijn en samen-werken

 • moeten gevoelig gemaakt worden voor weerbaarheid, de andere mens, de andere omgeving, andere samenlevingsvormen

 • moeten gestimuleerd worden tot experimenteren, durven, uiten, twijfelen- Kinderen moeten verbanden zien tussen gedragingen, behoeften, gebeurtenissen, reglementen, wetten,…

de leerkracht moraal....

wat verwachten de ouders?