Volwassenenvorming

Deze kern groepeert volwassenen met een vrijzinnige levenshouding.
(vroeger Humanisisch Verbond)


Dit houdt in dat de individuele vrijheid van denken en handelen belangrijk is, maar vanuit een gevoel voor het welzijn van medemensen.
Langs de weg van vrij onderzoek wil zij mensen ondersteunen bij hun zoektocht naar een
vrijzinnig- humanistische levenshouding, enĀ  naar een levens-en wereldbeeld.

Elementen daarvan zijn
adogmatisch denken, het ontwikkelen van een kritische houding, verantwoordelijkheidszin en trachten zonder vooroordelen te komen tot een eigen kijk op het leven en de maatschappij.

Centraal staat de eerbied voor ieder persoon, respect voor de menselijke waardigheid vanuit een multicultureel denken.

Zij ijvert voor een pluralistische samenleving.

Zij ijvert tevens voor de erkenning van de vrijzinnig-humanistische levenshouding in alle levensbeschouwelijke en ethische aangelegenheden.

Vanuit dit perspectief organiseert deze kern regelmatig activiteiten.Contactpersoon :
Gerda De Cock
Tel. 0475 947573

gerdadecock@gmail.com