Ouderwerking

De kern 'Ouderwerking' is gegroeid uit de vereniging “OVM – Oudervereniging voor de Moraal” en heeft o.m. tot doel zich te bekommeren om de opvoeding van de kinderen in een vrijzinnig humanistisch perspectief in het algemeen en om de cursus niet-confessionele zedenleer in het bijzonder.

Hierbij tracht men bij te dragen tot een humanistische vorming van alle groepen en individuele personen die zich aangetrokken voelen tot dit ideeëngoed

Zij behartigt de belangen van elke leerling, zijn ouders en leerkrachten en dit vanuit een vrijzinnig perspectief.


Wat biedt deze kern?


Pedagogische en administratieve steun aan leerkrachten zedenleer door o.a. de publicatie van het vakdidactische tijdschrift 'Samenspel'.

Ondersteuning voor alle vragen rond de rechtspositie van leerlingen en ouders.

Vragen i.v.m. :