Grijze Geuzen

Grijze Geuzen Willebroek" staat zoals u uit de naam kan afleiden voor een vereniging van senioren, 50plus, met een vrijzinnige levensvisie 

Vanuit een humanistisch vrijzinnige visie willen de Willebroekse Grijze Geuzen vooral een ontmoetingsgelegenheid zijn om ondermeer:

Ieder die zich kan vinden in het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed is van harte uitgenodigd op de eerstkomende activiteit.

Sugesties of vragen mail: grijzegeuzen@vrijzinnigwillebroek.be

Beste jarigen,

Gezien het feit dat steeds meer fouten in ons bestand zijn geslopen en dat wij niet altijd over alle gegevens beschikken over de geboortedata, hebben wij in gezamenlijk overleg besloten de rubriek van de “Verjaardagskalender” niet meer te publiceren.
Toch nog vele jaren gezond en gelukkig samen zijn aan al onze leden !!!
Het bestuur GG

Onze Gelukwensen !!!